Hvor blev det papirløse samfund af i ”certifikat-brancherne”?

Alt digitaliseres, alle taler om det papirløse samfund – og en gevinst er at miljøet også klapper i hænderne over mindre papir i omløb. Dog er brancherne, der konstant skal have dokumentation, i form af certifikater, blevet forbigået i implementeringsprocessen.

 

 

Det er egentlig en sjov tanke eller rettere underlig, fordi certifikatbrancherne måske er der, hvor et papirløst samfund giver mest mening? Tænk tanken, at en DNV-inspektør ankommer uanmeldt og beder om et givent certifikat. Mange steder ville en sådan forespørgsel skabe en anseelig mængde arbejde fordi netop det certifikat ligger i stakken af certifikater, der aldrig er sat på plads fra sidste måned.

Problemet tydeliggøres yderligere, når det holdes sammen med udfordringen omkring den manglende standard for certifikathåndtering.

Problemer er til for at blive løst

En platform der kan forene en virksomheds leverandører og tilsynsmyndigheder. Samme tilgang – samme muligheder – one point of entry. På den måde vil en masse tidsspilde kunne veksles til andre værdiskabende aktiviteter i virksomheden.

Det lyder meget simpelt, og er det egentligt også. At skulle løse udfordringen kræver dog en agil og formbar platform, hvis den skal passe ind i de kasser, som er skabt ud af kundens operationer. Den agile og formbare platform har vi i Certware.

Værdi skabes, når problemer løses

Regnestykket er simpelt; effektivisering af forskellige arbejdsgange kombineret med udviklingen af en metodestandard for certifikatudarbejdelse.

I regnestykket medføres også en reducering af omkostninger til drift og vedligehold, og naturligvis en reduktion af de manuelle papirgange og

Dertil tilfører platformen også sporbarhed, scanning af produkter, notifikation omkring udløb af certifikater, intern kontrol af udstyr, periodestyring og så kan arkiveringsprocessen udliciteres til underleverandøren.