Certifikatbranchen er blevet lettere forbigået, når vi kigger på industriernes digitaliseringsræs.

Certifikater er ligeså gamle som industrierne selv, og deres betydning for sikkerhed skal ikke undermineres, på nogen måde. Netop vigtigheden af certifikater burde også være en grund til, at dette skal gøre på den smarteste, mest effektive og ressourcefri måde – sådan er det dog ikke.

Papirgange fra nu og til næste år.

I olie og gasbranchen, en af landets ældste og største brancher, er der lavet enkelte forsøg, på at digitalisere certifikathåndtering, men vi møder halve løsninger, som i sidste ende ikke skaber værdi.

Et eksempel er følgende; En inspektør skal recertificere en container. Recertificeringen laves igennem en tjekliste, i hånden. Når tjeklisten er færdig, skal denne omskrives til et rigtigt certifikat. Dette certifikat skal derefter indscannes, for at kunne blive uploadet til kundens filstyringsystem, så de altid har deres dokumentation i orden.

 

Udfordringen er ikke kun papir.

Vores platform fjerner ikke blot papirgange, vi skal også ændre måden der arbejdes på. Dertil kommer, at platformen er digital, så det vil uden lige også kræve mindre investeringer i tablets, telefoner eller computere, for at kunne tilgå vores platform.

Når vi viser vores platform til den del af operationen, som står for certifikathåndtering, recertificering eller arkivering, så er de ikke i tvivl om, at vi kan spare dem tid, men det kræver at deres tjeklister bliver flyttet over på en tablet, eller telefon.